Obchodní podmínky české jídelníčky na hubnutí

Obchodní podmínky:

Kontakt:  E-mail: Danca(zavináč)nechcichybovat.cz  Tel: + 420 728 178 568

https://www.nechcichybovat.cz/ceske-jidelnicky-na-hubnuti/ - České jídelníčky na hubnutí

1. Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce https://www.nechcichybovat.cz/ceske-jidelnicky-na-hubnuti/

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je:

Danča Hájková s.r.o. IČO 06969143, se sídlem Dr. Vrbenského 33, Kladno, 27201 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 292267.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou návodu na sacharidové vlny přijímáte, že jakékoliv použití informací z materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tematice.

 

2. Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce https://www.nechcichybovat.cz/ceske-jidelnicky-na-hubnuti/, bližší informace můžete získat na adrese: https://www.nechcichybovat.cz/ceske-jidelnicky-na-hubnuti/

České jídelníčky na hubnutí zasíláme ve formátu pdf.

Pokud odstoupíte od smlouvy a využijete 100% Garanci spokojenosti, budou vám vráceny peníze.

Více informací o odstoupení od smlouvy najdete v bodě 7.

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce: www.nechcichybovat.cz/ceske-jidelnicky-na-hubnuti a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 7. těchto Obchodních podmínek.

 

3. Cena zboží, pokuty, faktury

Ve Shrnutí objednávky najdete všechny ceny služeb na stránkách: https://www.nechcichybovat.cz/ceske-jidelnicky-na-hubnuti/

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Způsob platby

Návod na sacharidové vlny je možné platit pouze předem převodem na bankovní účet anebo přes platební bránu společnosti  GOPAY s.r.o.

Platební brána společnosti GOPAY s.r.o. poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro přes službu GoPay.

b) Platba předem, Bankovním převodem na korunový účet: 2801417745/2010, IBAN: CZ4120100000002801417745, SWIFT: FIOBCZPPXXX

5. Dodací podmínky

Nakupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu při zakoupení Českých jídelníčků na hubnutí, obdrží ebook ve formátu pdf na svůj zadaný e-mail.

 

6. Garance

Za své produkty Dana Hájková ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Ebook (České jídelníčky na hubnutí) si dává za cíl vás naučit jednoduché principy zdravého stravování tak, abyste je byli schopní okamžitě aplikovat a viděli první výsledky. Pokud byste do třiceti dnů od zaplacení usoudili, že pro vás tento ebook není, vrátíte nám jej a my vám vrátíme peníze zpět.¨

 

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě, a to elektronickou formou na tento email: nechcichybovat@email.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně knihy. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

 

8. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

 

9. Ochrana osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Dana Hájková se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce ebooku, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře objednávky souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Danča Hájková s.r.o., IČO 06969143, se sídlem Dr. Vrbenského 33, Kladno, 27201 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 292267, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje uživatele za účelem poskytování Služby podle této smlouvy a pro statistické účely.

.Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů. Uzavřením této smlouvy uděluje uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle této smlouvy a Registrace poskytovateli jako správci, za účelem identifikace uživatele při užívání Služby.

Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti této smlouvy, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Při ukončení platnosti této smlouvy je poskytovatel povinen provést likvidaci osobních údajů.

Zpracovatel. Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se ZOOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

Odvolání souhlasu. Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů dle tohoto čl. 9. smlouvy je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese poskytovatele. Po odvolání souhlasu poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje uživatele byly z databáze Služby a z uživatelského účtu uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě smlouva zaniká.

Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytované Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě uživatele kontaktovat.

.Uživatel se zavazuje, že využívá kontakty, u kterých má souhlas k rozesílání obchodních sdělení, a že plní povinnosti dané ZNSIS tj. že zejména svým zákazníkům jasně a zřetelně poskytnuta možnost zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s takovým využitím podrobností jejich elektronického kontaktu v době, kdy se shromažďují, a při zasílání každého jednotlivého sdělení.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah, spamy a závadnost šířených sdělení a v případě zjištění nesrovnalostí Službu pozastavit a ihned informovat uživatele. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V DANČA HÁJKOVÁ s.r.o.

 

10. Obchodní sdělení

Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se ZNSIS souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli na emailové adresy uživatele uvedené při Registraci nebo "odběrném" formuláři (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách Služby. 

Uživatel tímto souhlasí s tím, že u emailové zprávy odeslané v rámci Služby bude automaticky přidána identifikační patička poskytovatele. Uživatel má možnost požádat o změnu patičky.

 

11. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

 

12.Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné k 26.5.2018

 

 

Mrkni na zdravé recepty od autorky knihy NEchci chybovat o hubnutí.